• 26 ΑΥΓ 19

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΓΑΣΤΡΕΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

   

  Το Ιατρικό Πτολεμαΐδος στα πλαίσια των αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας

  που προσφέρει στους πολίτες του Νομού Κοζάνης, ανακοινώνει ότι από

  τις 26/08/2019 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

  να πραγματοποιήσουν ενδοσκόπηση πεπτικού

  (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, ορθοσιγμοειδοσκόπηση)

  μέσω του ασφαλιστικού τους ταμείου.

  Η έκδοση των παραπεμπτικών γίνεται από τους θεράποντες  Ιατρούς

  (Παθολόγο, Χειρουργό, Γενικό Ιατρό).

  Οι ενδοσκοπήσεις πραγματοποιούνται στο σύγχρονο κέντρο ενδοσκοπήσεων

  του Ιατρικού Πτολεμαΐδος (25ης Μαρτίου 115)

  από τον Ιατρό Γαστρεντερολόγο κ. Ιάκωβο Αβραμίδη.

  Τηλέφωνο γραμματείας για ραντεβού 2463055800-808, 2463115911.

  Εκ της Διευθύνσεως

  Πτολεμαΐδα, 26/08/2019

Photostream