Η ιατρική ομάδα του διαγνωστικού κέντρου ‘Ιατρικό Πτολεμαΐδος’

Η ομάδα του διαγνωστικού κέντρου ‘Ιατρικό Πτολεμαΐδος’