• 30 ΑΥΓ 19

  Στο ”ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ”

  πραγματοποιείται διαγνωστικός έλεγχος

  για την ανίχνευση του αντιγόνου του

  Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

  (Helicobacter pylori) σε δείγμα κοπράνων.

  Η εξέταση είναι ταχεία, μη επεμβατική,

  εξαιρετικά ακριβής και εύκολη στην εκτέλεση.

  Εκ της Διευθύνσεως

  Πτολεμαΐδα, 30/08/2019

Photostream