• 14 ΟΚΤ 19

    Το Ιατρικό Κέντρο Πτολεμαΐδος

    αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου

    θα είναι κλειστό

    για τα Ελευθέρια της πόλης.

    Από το Ιατρικό Πτολεμαΐδος

Photostream