ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Για να κλείσετε
το κατ’οίκον ραντεβού
σας για αιμοληψία
καλέστε στο 2463055800-808 &
2463115911
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
7:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:00
Πρωί:
7:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:00
Πρωί:
7:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:00
Πρωί:
7:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:00
Πρωί:
7:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:00
Πρωί:
9:00 – 3:00
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρωί:
8:30 – 2:00
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:30 – 2:00
Πρωί:
8:30 – 2:00
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
(Ενδοσκοπικό Εργαστήριο)
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
9:00 – 2:00
Πρωί:
9:00 – 2:00
Πρωί:
9:00 – 2:00
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

Απόγευμα:
5:30 – 8:30

Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:30 – 2:00
Πρωί:
8:30 – 2:00
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Υπέρηχοι – Triplex
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
6:00 – 8:00
Πρωί:
8:30 – 1:30
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
6:00 – 8:00
Πρωί:
8:30 – 3:30
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
(Με υπέρηχο)
Πρωί:
9:00 – 2:00
Πρωί:
9:00 – 3:00
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
10:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
9:00 – 12:00
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
9:00 – 1:00
Πρωί :
9:00 – 3:00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Πρωί :
9:00 – 3:00