ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Για να κλείσετε
το κατ’οίκον ραντεβού
σας για αιμοληψία
καλέστε στο 2463055800-808 &
2463115911
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
7:30 – 15:30
Πρωί:
7:30 – 15:30
Πρωί:
7:30 – 15:30
Πρωί:
7:30 – 15:30
Πρωί:
7:30 – 15:30
Πρωί:
9:00 – 15:00
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
(Ενδοσκοπικό Εργαστήριο)
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
9:00 – 15:00
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Υπέρηχοι – Triplex
(συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ
και όλα τα λοιπά ταμεία )

Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
(Με υπέρηχο)
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
9:00 – 15:00
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί:
8:30 – 15:30
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί:
8:30 – 15:30
Πρωί :
9:00 – 15:00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πρωί :
9:00 – 15:00